تبلیغات
سبلان افزون پارس

لیست محصولات


ردیف

نام محصول

مشخصات و کاربرد

1

XCOOLANT OAT

پکیج  افزودنی ضد یخ  هوایی  و زمینی تشکیل شده از مواد آلی، کاملا سازگار با  محیط زیست ، بی رنگ ، ضد رسوب

2

XCOOLANT AM

پکیج  کامل افزودنی ضد یخ و ضد جوش تشکیل شده از مواد معدنی، شامل ضد خوردگی ، ضد کف ، ضد جلبک ، رنگ طبعیی ضدیخ

3

XCOOLANT AM-H1

پکیج  افزودنی ضد یخ و ضد جوش تشکیل شده از مواد معدنی و آلی، بی رنگ ،  شامل ضد خوردگی ، ضد کف ، ضد جلبک ،

4

XCOOLANT  AM-H2

پکیج  افزودنی ضد یخ و ضد جوش تشکیل شده از مواد معدنی و آلی، شامل ضد خوردگی ، ضد کف ، ضد جلبک ، رنگ طبعیی ضدیخ

5

XCOOLANT PDI

پودر  ضد خوردگی ، ضد کف ، ضد جلبک ، ضد رسوب ، بی رنگ، جهت استفاده در سیتم های بسته کولینک تاور ها و چیلر ها

6

XCOOLANT PGS

پودر  ضد خوردگی ، ضد کف ، ضد جلبک ، ضد رسوب ، بی رنگ، جهت استفاده در سیتم های باز  کولینک تاور ها و چیلر ها

7

SABLA DESCLEAR

محلول شتشوی رسوبات سیستم های گردش آب و خنک کننده، با قابلیت هم زمان شتشو و ضد خوردگی بالا

8

SABLA DEODORANT

محلول ضد عفونی کننده با قابلیت ضد خوردگی و پوشانندگی بالا، در صنعت هوایی و زمینی


All Rights Reserved © Sabalan Afzoon Co.