تبلیغات
سبلان افزون پارس

ضدیخضدیخ تولیدی شرکت سبلان افزون که با ادتیوهای تولید شده در همین شرکت تهیه گردیده است دارای خاصیت ضدیخ و ضدجوش بوده و قادر است که از یخ زدگی خودرو تا دمای 40- درجه سانتیگراد و جوش آوردن آن تا دمای 168 درجه محافظت نماید.

همچنین ادتیوهای به کار رفته در این ضدیخ توانایی محافظت از رادیاتور و موتور خودرو در برابر انواع زنگ‏زدگی و خوردگی ‏ها را داراست.

ضدیخ ‏های تولیدی این شرکت در بسته ‏های 1، 4، 10، 20 و 220 لیتری موجود و قابل عرضه می ‏باشد.


All Rights Reserved © Sabalan Afzoon Co.